Vad hjälper vi er med?

Hämtning av den avlidna, oavsett plats.
Kundgenomgång med efterföljande kontakter.
Kontakt med pastorsexpedition för dödsfallsanmälan och skatteverket för intygsbegäran m.m.
med sjukhus angående stoftets avhämtning och eventuell balsamering.
I förekommande fall bokning av begravningslokal, officiant, organist, solister och vaktmästare.
Beställning av gravöppning och bärare, blommor och trycksaker.
Bokning av lokal för minnesstund och beställning av förtäring. Utskrift och förmedling av döds-
och tackannonser. Kontroll och sammanställning av debiteringar och förskottsutlägg.
Ev. hjälp att söka eventuella försäkringar.
Administration, totalansvar och kvalitetskontroll.