Inför Besöket.

Innan byråbesöket rekommenderar vi dig att läsa igenom dokumentet ”Planera begravningen”.
Här har vi samlat de vanligaste frågorna som du kommer att ställas inför
hos din begravningsbyrå. Prata igenom frågorna med dina närmaste och
skriv gärna ut dokumentet och ta med det till begravningsbyrån.

Anställda på en auktoriserad begravningsbyrå är utbildade enligt SBF:s strikta regler och kommer att vara ett personligt stöd under hela processen.

OBS, börja med att spara ditt dokument!
Du Sparar den som en vanlig pdf-fil på din dator.
Fyll i blanketten, helt eller delvis och spara om den.
Du kan vid ett senare tillfälle öppna dokumentet och fortsätta
att fylla i det eller ändra tidigare uppgifter.
När du känner dig färdig med dokumentet kan du skriva ut det eller skicka det med e-post.

Val av kista och urna:

Vi använder oss av Fredahl som leverantör av kistor och urnor.
För att se deras sortiment klickar ni här

Val av gravsten:

Väljer ni en begravningsform där det är aktuellt med gravsten
så hjälper vi givetvis till med både nya stenar och komplettering av befintlig.
Vi samarbetar med Petterssons Stenhuggeri, och för mer information klickar ni här.