Försäkringar.

Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl.
Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon
efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i
anledning av dödsfallet. Tänk också på specialförsäkringar som
är vanliga, exempelvis cykel- eller urförsäkringar.

Abonnemang
För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp
aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Banker m.m
Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att
bouppteckningen är registrerd. Däremot är det viktigt att
klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela
kortutställaren.