Föreningar.

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas
anledning att kontakta föreningar av andra skäl.
En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor
eller övervara begravningen. Det kan också finnas
ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.