Att tänka på vid dödsfall.

Om någon dör i hemmet skall alltid läkare kontaktas först.
Efter att läkaren har konstaterat dödsfallet så kan Ni kontakta oss
på Begravningsbyrån så ombesörjer vi transporten av den avlidne.

En del ordnas automatiskt:
Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skatteverket
som också handhar vår folkbokföring.
Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Post och reklam:
Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet.
Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt
som man ibland skulle önska.

Annat att tänka på:

 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Hämta inlämnad tvätt eller film
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om

Mer utförlig information hittar ni i broschyren ”Att komma ihåg vid dödsfall” som går att ladda hem här