Bouppteckning/Juridik

När någon avlidit skall en bouppteckning göras. Den skall förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ligger till grund för arvskiftet.

Bouppteckningen är dödsboets behörighetshandling, en förutsättning för att kunna avsluta bankkonton, ändra lagfarter m.m.

Det finns vissa undantag från kraven att upprätta en bouppteckning. Om dödsboets tillgångar enbart räcker till begravningskostnaden och att avsluta dödsboet, och det inte ingår någon fast egendom i kvarlåtenskapen kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen. För att anmäla detta kontaktas socialförvaltningen i hemkommunen.

Bra att veta

Om Ni misstänker att dödsboet inte har betalningsförmåga, bör ni kontakta oss på begravningsbyrån för rådgivning innan Ni betalar några räkningar. Vi hjälper Er med alla frågor i samband med bouppteckningen. Klicka här för att kontakta oss via e-post.  Mail