Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF.

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig i en svår stund.
Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i
landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå.
Gemensamt för dessa byråer är att de alla är privatägda företag som ingår i en gemenskap.
Detta för att i alla lägen kunna hålla högsta kvalitet och professionalism utan att förlora det personliga engagemanget.

Auktorisationen i korthet:

  • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått
    Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning.
  • God begravningssed och yrkesetik skall främjas.
    Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde.
  • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning,
    specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren.
  • Det är inte dyrare att anlita en auktoriserad byrå. Men det ger Dig en större trygghet.